Aangifte inkomstenbelasting 2018

Hieronder een overzicht van de benodigde gegevens voor het opstellen van de aangiften inkomstenbelasting over 2018 (voor zover van toepassing):

Als je een DigiD hebt, kun je elk jaar beschikken over de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Vanaf 1 maart 2019 zijn de gegevens voor de aangiften inkomstenbelasting 2018 beschikbaar. Je hoeft dan geen jaaropgaven door te sturen. 

Als je geen DigiD hebt, verzamel dan de volgende gegevens:

Werk en woning (box 1)

 • Jaaropgaven van inkomsten uit dienstbetrekking, uitkeringen (SVB, UWV, pensioenen) en overige inkomsten (PGB-inkomsten, bijverdiensten).
 • WOZ-waarde van de eigen woning (waardepeildatum 1 januari 2017). Dit is de beschikking die je in 2018 van de gemeente hebt ontvangen.
 • Jaaroverzicht 2018 van de hypotheek.

Bezittingen en schulden (box 3)
Alleen van toepassing als het vermogen (bezittingen minus schulden) per 1 januari 2018 hoger is dan € 30.000 (zonder fiscale partner) of € 60.000 (met fiscale partner).

 • Het jaaroverzicht 2018 van alle bank- en spaarrekeningen, ook van eventuele minderjarige kinderen.
 • Een opgave van de WOZ-waarde van een vakantiehuis of andere woningen per 1 januari 2018 (waardepeildatum). Graag een kopie bijvoegen.
 • Het jaaroverzicht 2018 van effecten, beleggingsfondsen en kapitaalverzekeringen. Het bedrag van de in 2018 ingehouden dividendbelasting. Indien er buitenlandse effecten zijn, het bedrag van de in 2018 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds en per land.
 • Een specificatie van openstaande vorderingen per 1 januari 2018.
 • Een overzicht van alle schulden per 1 januari 2018, zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, auto, boot, caravan, schulden aan banken et cetera.

Bijzondere aftrekposten

 • Een opgaaf van eventueel in 2018 betaalde lijfrentepremies en de pensioenopgave (factor A) van het pensioenfonds van de werkgever over 2017.
 • Een opgaaf van de in 2018 betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • Een specificatie van in 2018 betaalde giften (voor zover boven de drempel).
 • Een specificatie van in 2018 betaalde ziektekosten (voor zover boven de drempel) die niet zijn vergoed door de verzekering. Kijk bij twijfel op de website van de Belastingdienst welke ziektekosten aftrekbaar zijn.

Neem bij vragen gerust contact op!