De 5 belangrijkste maatregelen voor ondernemers

Het zijn roerige tijden. Bij ons draait alles nog wel gewoon door. Ik werk wat meer vanuit huis, en dat gaat prima. Ik merk wel dat er bij ondernemers veel vragen en onzekerheden zijn. Daarom heb ik een overzicht gemaakt met een toelichting op de belangrijkste maatregelen voor ondernemers: 

  1. Werktijdverkorting (NOW-regeling)
  2. Tijdelijke bijstand voor zelfstandigen
  3. Compensatieregeling van € 4.000
  4. Uitstel voor het betalen van belastingen 
  5. Verlagen van voorlopige aanslagen

1. Werktijdverkorting (NOW-regeling)
Heb je personeel in dienst, en verwacht je minimaal 20% omzetverlies, dan kun je – gerelateerd aan het omzetverlies – bij UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door.

Je kan je nu nog niet aanmelden, maar in Den Haag wordt dag en nacht gewerkt om deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW-regeling) zo spoedig mogelijk open te stellen. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Let op: De meeste DGA’s en hun partner kunnen géén gebruik maken van de NOW-regeling. Ze betalen geen premies werknemersverzekeringen (ZW, WW en WIA) en hebben dus ook geen rechten opgebouwd.

2. Tijdelijke bijstand voor zelfstandigen
ZZP’ers en MKB’ers kunnen voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum (maximaal € 1.500 netto per maand) en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ferm Werk voert de regeling uit voor ondernemers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Check de voorwaarden. Via Stichting 155 kun je een gratis scan doen om te kijken of je in aanmerking komt.

3. Compensatieregeling van € 4.000
Bedrijvendie door het Coronavirus hun deuren moeten dichthouden, zoals de horeca en de evenementenbranche, krijgen een compensatie. Dit betreft een vast bedrag van € 4.000 in de vorm van een gift. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen. De regeling geldt alleen voor ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Het kabinet is bezig met een uitwerking van deze regeling.

4. Uitstel voor het betalen van belastingen
Je kan van de Belastingdienst drie maanden uitstel krijgen voor het betalen van een belastingaanslag. Ook al vraag je om uitstel, je moet nog wel steeds je aangiften op tijd indienen!

Zodra je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, kun je de Belastingdienst schriftelijk verzoeken om bijzonder uitstel van betaling te verlenen voor de aanslagen:  

  • inkomstenbelasting;
  • vennootschapsbelasting;
  • omzetbelasting en
  • loonbelasting.

Download gratis mijn voorbeeldbrief. Denk daarnaast ook aan het melden van betalingsonmacht om bestuurdersaansprakelijkheid te beperken. 

NB De invorderingsrente en belastingrente worden verlaagd naar 0,01%.  

Ook voor de lokale belastingen kun je uitstel van betaling aanvragen. In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt dit geregeld door het BSGR. Ga naar BSGR en selecteer bij Onderwerp ‘Uitstel voor ondernemers / ZZP-ers tot uiterlijk 31-08-2020’.

5. Verlagen van voorlopige aanslagen 
De meeste ondernemers betalen een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over belastingjaar 2020. Dat kan in één keer, met betalingskorting, of in 11 maandelijkse termijnen. 

Het is altijd mogelijk om een voorlopige aanslag te laten verlagen. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, betaalt de Belastingdienst het verschil terug.

Als je een voorlopige aanslag wilt laten verminderen laat me dan weten wat je omzet- en/of winstverwachting is voor 2020. Het is voor mij redelijk eenvoudig om een wijzigingsverzoek bij de Belastingdienst in te dienen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.