Elektrische auto kopen in 2018

Het kan voordelig zijn om nog dit jaar een elektrische auto te kopen. Vanaf 1 januari 2019 wijzigt de regelgeving ten aanzien van de bijtelling weer eens…

Vanaf 1 januari 2019 geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 4% alleen nog tot € 50.000 van de catalogusprijs. Voor bedragen daarboven geldt het bijtellingspercentage van 22%. Weet dat deze regeling alleen geldt voor 2019 en voor 2020. Vanaf 2021 is het feest echt voorbij, want dan betaal je over de gehele cataloguswaarde 22% bijtelling, zelfs voor elektrische auto’s.

5 jaar lage bijtelling
Het bijtellingspercentage staat voor 5 jaar vast, gerekend vanaf de 1e dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname. De eerste ingebruikname is de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam wordt gesteld. Als dat vóór of óp 31 december 2018 gebeurt, geldt het bijtellingspercentage van 2018 dus nog 5 jaar!

Milieu Investeringsaftrek
Een volledig elektrische auto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km komt in aanmerking voor 36% MIA onder code G 3110. Voor code G 3110 is het maximaal te melden bedrag € 50.000 per voertuig.
De MIA kan ook worden geclaimd op plugin-hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 30 gram per kilometer. Deze auto’s staan genoemd onder de code D 3111 op de milieulijst van het RVO. Voor code D 3111 is het maximaal te melden bedrag € 35.000 per voertuig. Het percentage van de MIA is voor plugin-hybride personenauto’s vastgesteld op 27%.

Laadpaal
Een nieuwe laadpaal kan apart worden gemeld onder code F 3720 als het investeringsbedrag groter is dan € 2.500. De laadpaal kan ook worden meegemeld met de elektrische auto als het investeringsbedrag lager is dan € 2.500 en het maximaal te melden bedrag nog niet is bereikt. Ligt de aanschafprijs van de auto boven het maximumbedrag en is de laadpaal goedkoper dan € 2.500, dan is het niet mogelijk om de kosten van de laadpaal nog mee te nemen.

In welk jaar heb je aftrek
Je hebt op grond van een getekende koopovereenkomst recht op MIA. Je neemt de MIA in aanmerking in het jaar waarin je de auto in gebruik neemt. Als je een auto nog niet in 2018 in gebruik neemt, kun je slechts MIA claimen tot het bedrag dat je in het boekjaar 2018 hebt betaald. Als er dan nog een restant aan MIA is, kun je dat in het boekjaar 2019 in aftrek brengen. Het is dus slim om de auto in 2018 te kopen als je de MIA in 2018 wilt benutten.

Berekening belastingvoordeel
Voor een volledig elektrische auto van € 38.000, die in aanmerking komt voor MIA, bedraagt de extra aftrek € 38.000 euro x 36% = € 13.680. Als je in de hoogste belastingschijf valt (vanaf € 68.507 is dat 51,95%), heb je een netto fiscaal voordeel van: € 13.680 x 51,95% = € 7.106.
Val je in de lagere belastingschijf van 40,85%, dan is het netto fiscaal voordeel: € 5.588.

Melden bij RVO.nl
Als je aanspraak wilt maken op MIA, dan moet de investering tijdig worden gemeld bij rvo.nl. Je moet MIA aanvragen binnen 3 maanden nadat je de auto besteld hebt. Een voorbeeld: je bestelt je nieuwe elektrische auto op 15 november 2018, maar uw dealer levert deze pas in 2019 met kenteken op naam. Je kunt MIA tot uiterlijk 15 februari 2019 aanvragen. De auto moet dan voldoen aan de eisen die gelden op 15 november 2018, zoals vermeld in de op die datum geldende Milieulijst.