Waarom een elektrische fiets op de zaak voordelig kan zijn

Als (elektrische) fietsen zakelijk gebruikt gaan worden, is het mogelijk ze zakelijk aan te schaffen.

De fiets als zakelijke investering
Een fiets koop je voor langdurig gebruik. Als een fiets (mede) zakelijk gebruikt gaat worden, kan de aanschaf ervan worden aangemerkt als een zakelijke investering. Investeren is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die een levensduur hebben van meer dan één jaar en een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die voor het drijven van de onderneming worden gebruikt. Door de Belastingdienst wordt de grens voor de aanzienlijke waarde op minimaal € 450 aangehouden.

De KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) is een algemene fiscale regel waarbij 28% van de investering extra mag worden afgetrokken van de bedrijfswinst. Om gebruik te maken van de investeringsaftrek moet je meer dan € 2.300 in een jaar investeren.

Investeren in een fiets als bedrijfsvermogen
Een voorwaarde voor een investering is dat de aanschaf mede gebeurt ten behoeve van je onderneming. Je mag een fiets, net als andere investeringen, tot het bedrijfsvermogen rekenen. De kosten zijn dan aftrekbaar. De Belastingdienst stelt dat – als je ook privé met een fiets rijdt – je een bedrag moet verrekenen voor privéritten. Dat betekent dat je voor het privé deel van het gebruik je te maken hebt met een bijtelling. Je berekent de bijtelling door het aantal privékilometers dat je per jaar rijdt te vermenigvuldigen met de kilometerprijs. Maar hoe bereken je de kilometerprijs van een fiets? En hoe maak je eerlijk onderscheid tussen privékilometers en de kilometers voor je werk? Niemand die het eigenlijk weet.

Met ingang van 2020 een vaste bijtelling
In 2020 wordt een forfaitaire bijtellingsregeling voor zakelijke fietsen ingevoerd. De nieuwe regeling geldt voor fietsen, e-bikes en speed pedelecs. Er zijn geen beperkende maatregelen in de wet opgenomen zoals bijvoorbeeld een minimaal aantal dagen dat de fiets gebruikt moet worden voor het woon-werk verkeer. Je krijgt dan, net als bij een zakelijke auto, te maken met een verrekening op basis van de consumentenadviesprijs, oftewel de oorspronkelijke nieuwwaarde, van de fiets. Dat betekent een bijtelling van 7% van de nieuwwaarde van de fiets. Wel zo makkelijk!

Ter illustratie: voor een elektrische fiets van € 2.000 geldt dan een jaarlijkse bijtelling van € 140. Uitgaande van een belastingtarief van 42%, leidt dat tot een belastingheffing van € 58, oftewel minder dan € 5 per maand.

Milieu Investeringsaftrek en Vamil
Een elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu (zoals een e-bike en een speedpedelec) komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Deze fietsen staan genoemd onder de code B 3118 op de milieulijst van het RVO. Het percentage van de MIA voor elektrische fietsen is vastgesteld op 13,5%.

De extra aftrek van bijvoorbeeld een speedpedelic van € 3.000 is € 203 (€ 3.000 x 50% x 13,5%). Het netto fiscaal voordeel is dan € 80 tot € 105 (afhankelijk van het geldende belastingtarief).

De Vamil is een fiscale regeling waarbij je versneld mag afschrijven. 75% van de waarde van de fiets mag al in het eerste jaar worden afgeschreven en de overige 25% mag je afschrijven in het tweede jaar.

Let op: Om een bedrijfsmiddel aan te melden voor MIA en Vamil moet het investeringsbedrag minimaal € 2.500 zijn.

In welk jaar heb je aftrek
Je kunt op grond van een getekende koopovereenkomst aanspraak maken op de fiscale regelingen. Je verwerkt de aftrek in het jaar waarin je de fietsen in gebruik neemt. Als je de fiets nog niet in 2018 in gebruik neemt, kun je slechts fiscale aftrek claimen tot het bedrag dat je in het boekjaar 2018 hebt betaald. Als er dan nog een restant aan aftrek is, kun je dat in het boekjaar 2019 in aftrek brengen.

Melden bij RVO.nl
Als je aanspraak wilt maken op MIA en/of Vamil, dan moet de investering tijdig worden gemeld bij rvo.nl. Je moet dit aanvragen binnen 3 maanden nadat je de fietsen besteld hebt. Een voorbeeld: je bestelt de nieuwe elektrische fietsen op 15 november 2018, maar ze worden wordt pas in 2019 geleverd. Je kunt dan de MIA tot uiterlijk 15 februari 2019 aanvragen.