Checklist jaarcijfers 2017

Als je Excel gebruikt, ontvang ik graag een kopie van het ingevulde administratie bestand. Als je SnelStart gebruikt, geef mij dan toegang tot jouw online administratie.

Van de ondernemers die een ander boekhoudprogramma gebruiken ontvang ik graag de kolommenbalans 2017 en een uitdraai van het grootboek 2017 (exclusief de mutaties van bankrekeningen, debiteuren, crediteuren en omzet).

Daarnaast ontvang ik graag de volgende gegevens (voor zover van toepassing):

  1. Het financieel jaaroverzicht 2017 van alle bank- en spaarrekeningen.
  2. Het laatste kasblad van 2017 met het saldo per 31 december 2017.
  3. De voorraad materialen en/of handelsgoederen per 31 december 2017.
  4. Specificatie van nog te factureren omzet per 31 december 2017. Dit zijn bijvoorbeeld gewerkte uren in december 2017, die gefactureerd zijn in januari 2018.
  5. Kopieën van facturen van investeringen (> € 450) en desinvesteringen in 2017.
  6. Openstaande debiteuren per 31 december 2017. Dit zijn verkoopfacturen met een factuurdatum in 2017, die nog niet zijn ontvangen per 31 december 2017.
  7. Openstaande crediteuren per 31 december 2017. Dit zijn inkoopfacturen met een factuurdatum in 2017, die betaald zijn in 2018.
  8. Vooruitbetaalde bedragen per 31 december 2017. Dit zijn inkoopfacturen die betaald zijn in 2017, maar betrekking hebben op boekjaar 2018.
  9. Te betalen kosten per 31 december 2017. Het gaat hier om inkoopfacturen met een factuurdatum in 2018, die nog betrekking hebben op boekjaar 2017.
  10. De ingediende aangiften omzetbelasting over 2017.

Het gaat bij de specificaties om materiële bedragen. De telefoonrekening van januari 2018 (met een afrekening van de kosten over december 2017) hoef je dus niet mee te sturen.