Update d.d. 3 april 2020: Crisismaatregelen voor ondernemers

De coronacrisis raakt ons allemaal. Op zakelijk gebied heeft de één last van een flinke omzetdaling, al dan niet door een gedwongen sluiting. De ander werkt wat meer vanuit huis en draait min-of-meer gewoon door. Hopelijk blijven we allemaal gezond, want daar gaat het om.

Hoe is het bij jou? Heb je als ondernemer te maken met een teruglopende omzet? Dan komt er in deze tijd veel op je af, zoals mogelijk het aanvragen van extra krediet of uitstel van betaling. Mijn advies is om dit alleen te doen als het echt niet anders kan, want uitstel is nog geen afstel.

De crisismaatregelen voor ondernemers zijn wel interessant, omdat ze niet terugbetaald hoeven te worden. Let wel goed op de voorwaarden!

Hieronder een update van de:
• Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
• Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
• Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)


Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
• Bijzondere bijstand, waarbij het inkomen aangevuld wordt tot het sociaal minimum (maximaal € 1.500 netto per maand).
• Zelfstandigen, met of zonder personeel, die momenteel zo weinig verdienen dat zij onder het sociaal minimum uitkomen.
• Er wordt geen vermogenstoets gehouden. Spaargeld en het inkomen van de partner wordt niet beoordeeld. Doe de check op krijgiktozo.nl.
• Aanvragen bij je gemeente, in Bodegraven-Reeuwijk is dat Ferm Werk

Ook een DGA van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op deze regeling.
Je moet wel voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar (onder normale omstandigheden), dat is gemiddeld minimaal 24 uur per week. Uren van administratie en acquisitie tellen ook mee.

Zelfstandigen die niet aan het urencriterium voldoen komen niet in aanmerking voor de Tozo. Zij kunnen wel een beroep doen op de ‘gewone’ bijstand. Echter, hierbij wordt wel gekeken naar het inkomen van de partner en het vermogen van de aanvrager.


Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
• Een eenmalige gift van € 4.000 belastingvrij, om de vaste lasten te kunnen betalen.
• Ondernemers in specifieke sectoren die door de overheidsmaatregelen niet of nauwelijks omzet hebben.
• De onderneming moet zijn gevestigd buiten de woning. Er is een uitzondering gemaakt voor horecaondernemers.
• Aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De regeling is inmiddels uitgebreid voor ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen. Hier kun je de lijst met branches en sectoren bekijken.


Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)
• Een loonkosten subsidie van maximaal 90% van de bruto loonsom, plus een 30%-opslag voor werkgeverslasten. De werkgever moet de werknemers volledig (100%) doorbetalen.
• Je mag in de periode waarvoor je subsidie ontvangt géén ontslagaanvraag indienen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Anders heeft dit financiële en juridische gevolgen.
• De noodmaatregel is voor bedrijven met een verwacht omzetverlies van minimaal 20%. Het gaat om de verwachte omzet in drie maanden van een door jou gekozen meetperiode. Je vergelijkt deze met de totale omzet in de jaarrekening over het kalenderjaar 2019, gedeeld door vier.
• De meetperiodes waaruit gekozen kan worden zijn: maart-april-mei of april-mei-juni of mei-juni-juli.
Aanvragen bij UWV vanaf 6 april tot uiterlijk 31 mei.

Achteraf wordt vastgesteld hoe groot het daadwerkelijke omzetverlies is geweest, en daar moet – afhankelijk van het subsidiebedrag – een accountantsverklaring bij. Een teveel uitgekeerd bedrag wordt teruggevorderd.

De meeste DGA’s en hun partner kunnen geen gebruik maken van de NOW-regeling. Als er geen premies werknemersverzekeringen (ZW, WW en WIA) zijn betaald, worden er ook geen rechten opgebouwd.

Een DGA kan wel een tijdelijk lager salaris overeenkomen met zijn BV. Het kan namelijk zo zijn dat door de coronacrisis omzet en liquiditeit van de BV onvoldoende zijn om het ‘gebruikelijk loon’ van de DGA door te betalen. Bij geen – of een zeer laag – salaris kan een DGA in aanmerking komen voor een aanvulling uit de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).