Update financiële Coronaregelingen; betaal teveel ontvangen bedragen terug

De overheid heeft direct na het uitbreken van de Coronacrisis een aantal regelingen in werking gesteld om ondernemers financieel te steunen. Vanwege de hoge urgentie was dat ‘eerst uitkeren en dan controleren’. 

De TOZO, TOGS en NOW-regelingen waren ook relatief makkelijk aan te vragen, omdat het doel van de overheid was om zo snel mogelijk het geld bij de bedrijven te krijgen. Van de steunmaatregelen van het kabinet is dan ook volop gebruikgemaakt. 

Betaal teveel ontvangen bedragen terug
De Inspectie SZW en de FIOD (Belastingdienst) hebben de handen ineengeslagen en veel capaciteit vrijgemaakt om fraudes op te sporen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 

Als je ten onrechte gebruik hebt gemaakt van crisismaatregelen is het zaak om dit zo snel mogelijk te melden bij de betreffende uitkeringsinstantie. Dan kun je de teveel ontvangen tegemoetkoming terugbetalen. 

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn financiële dienstverleners verplicht om een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke of verdachte transactie te melden. Financiële dienstverleners zijn onder andere banken, notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren.

Het bewust onjuist invullen van een afrekening is een voorbeeld van een fraude die ik als financiële dienstverlener moet melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer. En natuurlijk zal ik ook de opdracht opzeggen als er bewust wordt gefraudeerd. Heb je voldaan aan de eisen van een regeling, dan is er natuurlijk niets aan de hand.

Afrekening NOW 1.0
In de eerste periode van de NOW-regeling, van maart tot en met juni, hebben 139.000 bedrijven een voorschot ontvangen. Deze subsidie is uit publiek geld betaald, daarom zijn er diverse openbare registers ingesteld van bedrijven die een voorschot hebben ontvangen. Dit najaar begint uitkeringsinstantie UWV met het bepalen van de daadwerkelijke bedragen en moeten bedrijven de te veel ontvangen gelden terugbetalen. 

Bij een voorschot boven € 20.000 of een definitieve tegemoetkoming van meer dan € 25.000 moet er een derdenverklaring met de aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden meegestuurd, waarin een accountant, administratiekantoor of boekhouder het omzetverlies bevestigt. De te verrichten werkzaamheden voor het afgeven van deze derdenverklaring zijn voorgeschreven door de beroepsgroep van accountants (NBA). 

NOW 3.0
De derde NOW-periode is per 1 oktober 2020 ingegaan. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies door de Coronacrisis, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen.  Het omzetverlies wordt vastgesteld over een periode van 3 maanden, die start op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020 en volgt daarbij de systematiek van de NOW 1 en NOW 2.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De TVL is de opvolger van de TOGS. Ondernemers die voor de TOGS in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Dit betreft onder andere ondernemingen in de sectoren horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, podia en theaters.

De TVL is voor mkb-bedrijven met meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis. Deze subsidie helpt bedrijven met het betalen van een deel van hun vaste lasten in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. 

Het gaat om bedrijven met minimaal € 4.000 aan vaste lasten, zoals huur, onderhoud, verzekeringen, abonnementen en afschrijvingen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Loonkosten worden immers gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De TVL kan tot uiterlijk 30 oktober 2020 worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
De TOZO is speciale bijstand voor voor zelfstandig ondernemers met én zonder personeel. Deze regeling is verlengd tot 1 juli 2021.

Vanaf 1 april 2021 komt er een toets op beschikbare geldmiddelen. Doe de check op krijgiktozo.nl. Je kunt de TOZO aanvragen bij jouw gemeente.