Gemak en inzicht

Je kunt natuurlijk zelf je administratie, jaarcijfers en/of je belastingaangiften opstellen. Maar misschien heb je daar geen tijd voor. Of geen zin in. Schakel dan De Waal Accountants in.

Mijn werkwijze is anders dan de grote accountantskantoren. Korte e-mails, telefonisch overleg, besprekingen, advies en ondersteuning zijn bij de prijs inbegrepen. Ik heb geen “stopwatch” die gelijk begint te lopen als je me belt of een e-mail stuurt.

Andere kenmerken van mijn aanpak zijn:

1. No nonsense
Door mijn snelle, directe manier van werken kun jij je richten op jouw business. Ik creëer overzicht in jouw financiële situatie. Je krijgt praktische tips die eenvoudig kunnen worden opgevolgd. Niet meer achter de feiten aan lopen, maar vooruit kijken.

2. Meer gemak
Als je zelf (een deel van) je administratie wilt doen help ik je om dit makkelijk te maken. Ik ben gecertificeerd accountant voor de administratieve software van SnelStart en Twinfield.

3. Meedenken
Ik attendeer je op fiscale en financiële kansen en mogelijkheden. Een administratie die op orde is geeft rust en duidelijkheid. En ruimte om mee te denken.

4. Kennis van zaken
Je hebt geen zorgen over administratieve en fiscale wet- en regelgeving. Ik ben als registeraccountant verplicht om mijn kennis up-to-date houden. NBA-logo

5. Vertrouwen
Je wil dat het werk professioneel, vakbekwaam, zorgvuldig, integer en objectief wordt uitgevoerd. Een registeraccountant moet voldoen aan strenge beroepsregels. Je kunt er op rekenen dat ik vertrouwelijk omga met jouw gegevens.

Neem contact op voor een kennismaking!