Aangifte inkomstenbelasting 2020

Wat heb ik nodig voor de aangiften inkomstenbelasting over 2020?

Het meest praktische is als ik kan beschikken over de DigiD’s. Hiermee kan ik elk jaar zelf de benodigde gegevens downloaden bij de Belastingdienst. Maar niet iedereen heeft een DigiD of wil die afgeven, en dat is ook prima. Daarom zijn er 3 mogelijkheden:

 1. Ik heb de DigiD van jou en je partner
 2. Je wilt zelf de benodigde gegevens downloaden
 3. Je wilt zelf de jaaropgaven 2020 verzamelen

1. Ik heb de DigiD van jou en je partner 

Ik kan met de DigiD van jou en je partner elk jaar zelf de benodigde gegevens downloaden bij de Belastingdienst. Je hoeft dan geen jaaropgaven door te sturen (het mag natuurlijk wel). ūüėȬ†

Vanaf 1 maart 2021 zijn de gegevens voor de aangiften inkomstenbelasting 2020 beschikbaar.

Stuur alleen specificaties van bijzondere aftrekposten op, indien van toepassing:

 • Een opgaaf van in 2020 betaalde lijfrentepremies en de pensioenopgave (factor A) van het pensioenfonds van de werkgever over 2019.
 • Een opgaaf van in 2020 betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).
 • Een specificatie van in 2020 betaalde giften (voor zover boven de drempel).
 • Een specificatie van in 2020 betaalde ziektekosten (voor zover boven de drempel) die niet zijn vergoed door de verzekering. Kijk bij twijfel op de website van de Belastingdienst¬†welke ziektekosten aftrekbaar zijn.

2. Je wilt zelf de benodigde gegevens downloaden met je DigiD

Als ik jouw DigiD niet heb, dan kun je zelf de vooringevulde aangiftegegevens (VIA) downloaden bij de Belastingdienst, als volgt:

 • Ga naar: https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/
 • Inloggen met DigiD
 • Inkomstenbelasting
 • Belastingjaar 2020 > Starten
 • Volgende
 • Akkoord
 • Had u in 2020 een echtgenoot > Nee
 • Had u in 2020 een huisgenoot > Nee
 • Akkoord
 • Overzicht vooraf ingevulde gegevens > Bekijk
 • Afdrukken (PDF).

En dan vervolgens ook voor de fiscaal partner. Ieder krijgt dan zijn eigen aangiftegegevens op een PDF.


3. Je wilt zelf de jaaropgaven 2020 verzamelen

Werk en woning (box 1)

 • Jaaropgaven van inkomsten uit dienstbetrekking,¬†uitkeringen (SVB, UWV, pensioenen) en overige inkomsten (PGB-inkomsten, bijverdiensten).
 • WOZ-waarde van de eigen woning (waardepeildatum 1 januari 2019). Dit is de beschikking die je in 2020 van de gemeente hebt ontvangen.
 • Jaaroverzicht 2020 van de hypotheek.

Bezittingen en schulden (box 3)
Alleen van toepassing als het vermogen (bezittingen minus schulden) per 1 januari 2020 hoger is dan ‚ā¨ 30.846 (zonder fiscale partner) of ‚ā¨ 61.692 (met fiscale partner).

 • Het jaaroverzicht 2020 van alle bank- en spaarrekeningen, ook van eventuele minderjarige kinderen.
 • Een opgave van de WOZ-waarde van een vakantiehuis of andere woningen per 1 januari 2020 (waardepeildatum). Graag een kopie bijvoegen.
 • Het jaaroverzicht 2020 van effecten, beleggingsfondsen en kapitaalverzekeringen. Het bedrag van de in 2020 ingehouden dividendbelasting. Indien er buitenlandse effecten zijn, het bedrag van de in 2020 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds en per land.
 • Een specificatie van openstaande leningen en andere vorderingen per 1 januari 2020.
 • Een overzicht van alle schulden per 1 januari 2020, zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, auto, boot, caravan, schulden aan banken et cetera.

Bijzondere aftrekposten

 • Een opgaaf van in 2020 betaalde lijfrentepremies en de pensioenopgave (factor A) van het pensioenfonds van de werkgever over 2019.
 • Een opgaaf van de in 2020 betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).
 • Een specificatie van in 2020 betaalde giften (voor zover boven de drempel).
 • Een specificatie van in 2020 betaalde ziektekosten (voor zover boven de drempel) die niet zijn vergoed door de verzekering. Kijk bij twijfel op de website van de Belastingdienst¬†welke ziektekosten aftrekbaar zijn.

Neem bij vragen gerust contact op!