Waarom een accountant?

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Wat zijn de verschillen tussen een accountant en een administratiekantoor of een boekhouder?

1. Opleiding
De titel Registeraccountant (RA) mag pas worden gevoerd na afronding van de opleiding op universitair niveau aangevuld met minimaal drie jaar aantoonbare praktijkervaring.

2. Bijscholing
Permanente educatie (PE) is erop gericht de basiskennis van de accountant te onderhouden en de ontwikkelingen binnen het vakgebied bij te houden. Dit betekent een PE-verplichting van ongeveer 40 uur per jaar.

3. Beroepseisen
De accountant moet zich houden aan beroeps- en gedragsregels. Dit betekent dat opdrachten professioneel, vakbekwaam, zorgvuldig, integer en objectief worden uitgevoerd en er vertrouwelijk wordt omgegaan met de door u verstrekte gegevens.

4. Toezicht
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening door accountants. Hiertoe worden accountantskantoren periodiek aan een kwaliteitsbeoordeling onderworpen.

Doordat ik als accountant aan strenge eisen moet voldoen, kunt u er op rekenen dat uw financiƫle zaken in goede handen zijn!