Iedereen kan boekhouden!

Voor ZZP en MKB is een eenvoudige administratie voldoende

Hieronder een instructie met behulp van SnelStart inKaart (€ 14,50 per maand).

1. Invoeren verkoopfacturen
De verkoopfacturen kunnen direct in SnelStart worden aangemaakt via Programma => Verkopen. Als u de facturen op een andere manier aanmaakt voert u de factuurgegevens handmatig in via Programma => Boekhouden => Dagboek 1300: Verkoop.

2. Downloaden bankmutaties
De bankafschriften worden ingelezen en automatisch verwerkt in de SnelStart administratie. U kunt de bankmutaties (MT940-formaat) downloaden via de website van uw bank. Op de website van SnelStart vindt u de stappenplannen om u op weg te helpen bij het downloaden. Het gedownloade bestand wordt in de map (C:\SnelStart\Bankieren) opgeslagen. Bij het openen van de administratie worden de bankmutaties (Dagboek 1100: Bank) dan automatisch bijgewerkt.

3. Verwerken bankboek
Vervolgens kunt u de betalingen en ontvangsten verwerken (coderen) in de boekhouding. Bij ontvangsten van debiteuren (openstaande verkoopfacturen) moet het factuurnummer in de regel worden vermeld, zodat de ontvangst van de openstaande factuur wordt afgeboekt. Betalingen aan crediteuren worden direct geboekt in de kosten. Alleen het btw-bedrag dat is vermeld op een geldige factuur wordt hierbij geboekt. Als er geen btw op een inkoopfactuur is vermeld dan kan er ook geen btw geboekt worden. Als u de inkoopfacturen nummert vermeld u het boekstuknummer.

4. Invoeren kasboek
Open het boekhoudvenster via het menu Programma => Boekhouden. Open het Dagboek Kas en kies voor Nieuwe boeking. Geef een duidelijke omschrijving of vermeld een factuurnummer. Als het factuurnummer in SnelStart bekend is, krijgt u direct een boekingsvoorstel.

5. Btw aangifte
Als er per het einde van het kwartaal noemenswaardige inkoopfacturen openstaan, kunnen deze handmatig worden geboekt in Dagboek 1500: Inkoop. Hierdoor wordt de btw van deze posten alsnog meegenomen in de btw aangifte.
De btw aangifte wordt door SnelStart berekend via Programma => Btw-aangifte.