Het berekenen van de belastbare winst

De belastingdruk is bij een ondernemer voor de inkomstenbelasting in het algemeen lager dan bij een werknemer. Dat komt door een aantal fiscale ondernemersfaciliteiten:

 • De zelfstandigenaftrek (€ 7.280).
 • De startersaftrek (€ 2.123)
 • De investeringsaftrek.
 • De mkb-winstvrijstelling (14%).

Maar let op: je krijgt de zelfstandigenaftrek alleen als je ondernemer bent én aan het urencriterium voldoet.

Ben je ondernemer?
Ben jij wel een ondernemer voor de Belastingdienst? Ben je niet een hobbyist die af en toe wat bijverdient? Bij twijfel is het goed om vooraf te bepalen of je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

De Belastingdienst hanteert onder meer de volgende criteria:

 • Je hebt meerdere klanten of opdrachtgevers.
 • Je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert.
 • Je investeert in je bedrijf.
 • Je draagt het risico als er iets misgaat.
 • Je streeft naar winst.

De OndernemersCheck van de Belastingdienst geeft een goede indicatie of jij ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Belangrijk, want dát bepaalt op welke aftrekposten jij recht hebt.

De zelfstandigenaftrek (€ 7.280)
Wil je gebruik maken van de zelfstandigenaftrek? Dan moet je voldoen aan het urencriterium. Hiervoor gelden twee voorwaarden:

 • Je besteedt in het aangiftejaar ten minste 1.225 uren aan je onderneming(en).
 • Je besteedt meer tijd aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

De startersaftrek (€ 2.123)
De startersaftrek is verhoging van de zelfstandigenaftrek. Hiervoor moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt in het aangiftejaar recht op de zelfstandigenaftrek.
 • Je was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • Je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.
 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

De investeringsaftrek
Wil je gebruik maken van de investeringsaftrek? Dan moet je meer dan € 2.300 in een jaar investeren. Die € 2.300 is een drempelbedrag. Blijf je onder dit bedrag? Dan is het verstandig om nu te investeren en niet te wachten tot volgend jaar. Twee jaar achterelkaar € 2.300 investeren, levert je geen aftrek op. Een investeringsbedrag van € 4.600 levert je dit jaar een aftrek van 28% op. Ofwel een aftrekpost van € 1.288. Bereken de investeringsaftrek.

In bepaalde gevallen heb je geen recht op de investeringsaftrek. Bijvoorbeeld als een bedrijfsmiddel minder dan € 450 kost. Ook voor personenauto’s, die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, geldt geen investeringsaftrek.

Met het einde van het jaar in zicht loont het de moeite om investeringen goed te plannen, want dan krijg je meer aftrek.

De mkb-winstvrijstelling (14%)
De mkb-winstvrijstelling is een extra aftrekpost die geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van de behaalde winst uit onderneming nadat deze is verminderd met o.a. zelfstandigenaftrek, startersaftrek en investeringsaftrek.

De mkb-winstvrijstelling verlaagt de belastbare winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Als jouw onderneming echter verlies lijdt, vermindert de mkb-winstvrijstelling het verlies. Dan heb je dus een nadeel van de mkb-winstvrijstelling.

De belastbare winst
De belastbare winst bereken je door de fiscale ondernemersfaciliteiten van de winst af te trekken.

Samenvattend

  • Bepaal of je een ondernemer voor de Belastingdienst bent.
  • Bekijk goed of je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de fiscale ondernemersfaciliteiten.
  • Overweeg om nu te investeren als dat fiscaal gezien aantrekkelijk is. Denk hierbij aan het drempelbedrag.
  • De belastbare winst bereken je door de fiscale ondernemersfaciliteiten van de winst af te trekken.