Arbeidsongeschiktheidsverzekering onmisbaar?

Een ziekte, ongeval of ander ongemak kan ertoe leiden dat je voor korte of langere tijd niet in staat bent werkzaamheden voor je onderneming te verrichten. Dus nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Welke dan?

Hoge premie. Vanwege de hoge premie laten veel ondernemers het verzekeren van arbeidsongeschiktheid achterwege. Bedenk hierbij wel dat gezondheidsproblemen in de toekomst ertoe kunnen leiden dat je geen nieuwe AOV of alleen een AOV met een flinke premieopslag kan afsluiten.

 

AOV op maat

Welk risico kun je dragen? Laat je, voordat je een nieuwe AOV afsluit, goed adviseren welk soort verzekering bij je financiële situatie past.

Tip. Beschik je zelf over voldoende liquide vermogen om bij arbeidsongeschiktheid een tijd in je levensonderhoud te kunnen voorzien dan kun je een AOV afsluiten met een lange eigen risicoperiode, dat drukt de premie aanzienlijk.

Tip. Ander inkomen uit bijvoorbeeld een part-time dienstbetrekking of uit vermogen verminderen natuurlijk ook het (inkomens)risico.

Door financiële verplichtingen zoals een hypotheek voor de eigen woning loop je echter weer meer risico in geval van arbeidsongeschiktheid.

Extra kosten. Houd er rekening mee dat je bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid mogelijk extra kosten in je onderneming moet maken vanwege het inhuren van extra personeel.

Beroeps-AOV, huidige beroep

Huidig werk. Het is belangrijk een AOV af te sluiten die beroepsarbeidsongeschiktheid verzekert. Dit betekent dat de verzekering uitkeert als je door een ziekte of ongeval niet meer in staat bent om je huidige beroep uit te oefenen. Hiermee voorkom je dat de verzekeringsmaatschappij kan stellen dat je wel nog in staat bent om ander werk te verrichten. Denk aan de verhalen van arbeidsongeschikten die wel nog in staat werden geacht om lopende-band-werk te verrichten.

Looptijd. Ook is van belang kritisch te kijken naar de looptijd van de uitkering ingeval je blijvend arbeidsongeschikt wordt. Tip. Als je geen ander inkomen of vermogen hebt, is het verstandig om te kiezen voor een AOV die doorloopt tot je pensioenleeftijd.

Indexering. Als je in geval van arbeidsongeschiktheid ook je koopkracht wilt behouden, verzeker dan een uitkering mét indexering. Tip. Bij sommige hypotheekvormen is in geval van arbeidsongeschiktheid al een tegemoetkoming in de hypotheeklasten meeverzekerd, waardoor het verzekeren van een lagere AOV-uitkering voldoende kan zijn.

Bekijk dus je hele financiële plaatje, je wilt immers niet over-, maar ook niet onderverzekerd zijn.

Premie aftrekbaar. De premie voor een AOV die recht geeft op periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van invaliditeit, ziekte of ongeval is voor de inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar op uw inkomen uit werk en woning (box 1).

Uitkering belast. Mocht je in de toekomst uitkeringen uit de verzekering ontvangen, dan zijn deze belast. De verzekeringsmaatschappij is verplicht om loonheffing en premies op de uitkeringen in te houden en af te dragen.

Beschik je zelf over voldoende liquide middelen om bij arbeidsongeschiktheid een tijd in je levensonderhoud te kunnen voorzien, dan kun je een AOV afsluiten met een lange eigenrisicoperiode; dat drukt de premie aanzienlijk. Vergeet niet de premie op te voeren als belastingaftrekpost, want de fiscus betaalt mee!

Bron: Tips & Advies Ondernemingsdatabank