Pensioen voor de DGA

De mogelijkheid om als als directeur-grootaandeelhouder (DGA) pensioen op te bouwen in de eigen BV, is inmiddels afgeschaft. Wat zijn nu nog de mogelijkheden?

Pensioen in eigen beheer. Een van de grote voordelen voor de DGA was altijd dat hij bij de eigen BV een pensioen mocht opbouwen. Omdat die opbouw onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar was en het geld dan toch gewoon in de BV kon blijven, was dat een prima idee, zo dacht men.

Nadelen. Het grote nadeel is echter dat er meestal een enorm gat bestaat tussen de fiscale pensioenvoorziening en het bedrag dat de BV echt nodig heeft om het pensioen uit te keren. Dit maakt het uitkeren van dividend vaak onmogelijk.

Bovendien heeft de ex-partner in geval van echtscheiding recht op afstorting bij een verzekeringsmaatschappij van het hele pensioenbedrag dat hem of (meestal) haar toekomt. Dat dit een enorme klap voor de BV kan opleveren, is duidelijk.

Wetswijziging. De (toekomstige) opbouw van pensioen in eigen beheer is inmiddels door een wetswijziging onmogelijk gemaakt. Voor wat het reeds opgebouwde pensioen betreft zijn er drie keuzes voor de DGA:

  • Afkoop van het pensioen mét belastingkorting;
  • Omzetting naar een oudedagsverplichting (de ‘spaarvariant’);
  • Handhaven van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer.

Een goede keuze kan belasting besparen. Maar hoeveel een bepaalde keuze oplevert, verschilt per persoon. De volgende vragen zijn hierbij van belang:

  • Op welke leeftijd wil je met pensioen?
  • In welk tarief van de inkomstenbelasting val je (nu en vanaf AOW-leeftijd)?
  • Wat is het het rendement dat jouw BV maakt, ook in vergelijking tot box 3?
  • Over hoeveel liquide middelen beschikt jouw BV?

En voor de toekomstige pensioenopbouw?

Denk eens aan een geblokkeerde spaarrekening. Het  is – ook voor de DGA – mogelijk om privé via banksparen een pensioen op te bouwen. Geen gedoe met dure polissen, maar heel simpel een geblokkeerde spaarrekening.

Als er sprake is van een pensioentekort (en dat zal meestal wel zo zijn), dan is de inleg op deze spaarrekening privé fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een mooie aftrekpost, zeker als je in de hoogste belastingschijf zit.

Garantie. Op een bankspaarrekening is tot € 100.000 het depositogarantiestelsel van DNB van toepassing.