Auto van de zaak of kilometervergoeding?

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe auto aan te schaffen? Ga dan goed na of je de auto op de zaak of in privé gaat kopen. Als je de auto in privé houdt, dan mag je voor de zakelijke kilometers (waaronder ook het woon-werkverkeer) € 0,19 per kilometer in aftrek op de winst brengen. Zet je de auto op de zaak, dan zijn alle kosten die op de auto betrekking hebben aftrekbaar als bedrijfskosten. Voor het privégebruik van de auto moet je dan een bijtelling in aanmerking nemen.

Om de kosten van een auto te berekenen gebruik ik meestal de kostenberekening van Autoweek.

Auto van de zaak
De bijtelling is afhankelijk van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de auto. In 2018 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. In 2018 vallen alleen auto’s zonder CO2-uitstoot in het 4%-tarief. Voor auto’s die 15 jaar of ouder zijn, geldt een bijtelling van 35% over de werkelijke waarde van de auto.

Als je met een sluitende rittenadministratie aan kunt tonen dat je jaarlijks niet meer dan 500 privékilometers heeft gemaakt, hoeft je geen bijtelling in aanmerking te nemen.

Tip. Voor IB-ondernemers geldt nog dat als de totale kosten van de auto van de zaak minder zijn dan het bedrag van de bijtelling, de bijtelling beperkt blijft tot het bedrag van de autokosten dat als bedrijfskosten in aftrek is gebracht. Per saldo komen er dan geen autokosten ten laste van de winst.

Tip. Voor ondernemers met een BV geldt dat verkoop van de auto aan privé mogelijk is. Feitelijk koop je de auto dan tegen de werkelijke waarde (taxatie!) van jouw BV. Let hierbij wel op de btw-aspecten. De BV moet natuurlijk een factuur opstellen gericht aan de DGA.

Let op. IB-ondernemers kunnen op een eenmaal gemaakte keuze – de auto op de zaak of in privé – niet zonder meer terugkomen. Dat is slechts mogelijk als sprake is van een bijzondere omstandigheid, zoals een ingrijpende wijziging in het gebruik van de auto of een wetswijziging. Het is dus van belang om ten tijde van de aanschaf van de auto een weloverwogen keuze te maken.

Privé auto met een kilometervergoeding
Een werknemer/DGA die met zijn privéauto zakelijke ritten maakt, kan een belastingvrije vergoeding krijgen van € 0,19 per kilometer. Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen per kilometer € 0,19 van de winst aftrekken. Woon-werkverkeer wordt voor de inkomstenbelasting als zakelijk aangemerkt. Dit betekent dat werknemers, dus ook de DGA, voor hun woon-werkverkeer een vergoeding van € 0,19 per kilometer kunnen krijgen als ze hun eigen auto gebruiken.

Advies
Wie veel privé kilometers rijdt, is meestal beter af met een auto van de zaak. Is de kilometervergoeding kostendekkend, dan is het vaak voordeliger om een privé auto te rijden.