Regel je UBO registratie ⏳

Misschien heb je de brief van de Kamer van Koophandel al voorbij zien komen.

👉 Je bent wettelijk verplicht om voor 27 maart 2022 de inschrijving in het UBO-register te regelen.

Wie moet zich registreren?

Het UBO-register laat zien wie aan de touwtjes trekt bij organisaties. Hiermee wil de overheid witwassen en terrorismefinanciering tegengaan.

De UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, zoals:

  • Personen met een (direct of indirect) belang van 25% of meer in een BV of NV;
  • Bestuurders van stichtingen en verenigingen;
  • Maten/firmanten in een maatschap of VOF.

Eenmanszaken hoeven zich niet te registreren.

Hoe registreren?

Het registreren kan online via www.kvk.nl/ubo, per post met een formulier of via de notaris. Alleen een tekenbevoegde binnen de organisatie mag de registratie doen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de juiste, volledige inschrijving en het aanleveren van de juiste documenten.

Je moet altijd bijvoegen:

  • Een kopie van een geldig paspoort of rijbewijs (voor- en achterkant, in kleur en op A4 formaat). De pasfoto mag worden afgeplakt, maar het BSN moet duidelijk te zien zijn.
  • Een kopie van een document waaruit het belang en de bijbehorende omvang blijkt, bijv. de oprichtingsakte of het aandeelhoudersregister. Dit is niet nodig als de UBO 100% van de aandelen bezit én de UBO als functionaris in het Handelsregister is ingeschreven.

Registreren vóór 27 maart 2022

Als je niet registreert, kun je een boete krijgen. Als je (direct of indirect) meerdere BV’s hebt, moet je voor elke BV de UBO’s registreren. Heb je dit nog niet gedaan? Wacht niet te lang!

Heb je hulp nodig bij het inschrijven van de UBO in het register? Is het in jouw bedrijfssituatie niet direct duidelijk wie de UBO is? Neem gerust contact op.